Logo

Facultatea de Litere precizează că informațiile oficiale legate de activitățile care se desfășoară în instituție sunt postate exclusiv pe site-ul www.litere.ro, pe pagina de Facebook www.facebook.com/litere și pe grupul https://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2016/

Admitere 2014

Informaţii admitere UB
Fluturaşi de prezentare

Programe de masterat


Domeniul
fundamental

Domeniul de studii universitare de masterat

Programul de studii universitare de master acredidate

Forma
de învăţământ

Număr
de credite

Coordonatori
de programe

Științe umaniste şi
arte

Filologie
Studii literare
IF

120

Prof. dr. Mircea Vasilescu
Studii avansate în lingvistică - structura şi funcţionarea limbii române
IF

120

Prof. dr. Rodica Zafiu
Teoria şi practica editării
IF

120

Conf. dr. Ioana Pârvulescu
Didactici ale disciplinelor filologice
IF

120

Conf. dr. Florentina Sâmihaian
Cultură şi civilizaţie ebraică
IF

120

Prof. dr. Andrei Cornea
Etnologie, antropologie culturală şi folclor
IF

120

Conf. dr. Narcisa Ştiucă

Studii
culturale

Studii
culturale
Cultură şi politică în context european şi internaţional
IF

120

Prof. dr. Andrei Cornea
Societate, multimedia, spectacol
IF

120

Conf. univ. Laura Mesina
Teoria şi practica imaginii
IF

120

Conf. univ. Laura Mesina

Ştiinţe
ale comunicării

Ştiinţe
ale comunicării
Modele de comunicare şi relaţii publice
IF

120

Lect. dr. Ana Maria Teodorescu
Consultanţă şi expertiză în publicitate
IF

120

Conf. dr. Alexandra Crăciun
Gestionarea informaţiei în societate contemporană
IF

120

Prof. dr. Ionel Enache

Ştiinţe
administrative

Ştiinţe
administrative
Managementul informaţiei şi al documentelor
IF

120

Conf. dr. Niculina Vârgolici

Programe de studii postuniversitare.

 • Biblioteconomie - coordonator Conf. dr. Cristina Popescu
 • Profesori documentarişti - coordonator prof. dr. Ionel Enache

Prezentarea programelor de masterat

Studii literare

Prezentare

-


Linkuri utile: -

Studii avansate în lingvistică—structura și funcționarea limbii române

Prezentare

Programul își propune aprofundarea cercetării și a cunoștințelor privind limba română, pe care o urmărește în structurile ei fundamentale și în funcționare, prezentând-o atât în unitate, cât și în diversitatea ei diatopică, diastratică, diafazică. În evoluția generală a limbii române, limba actuală va fi examinată ca etapă istoric și sociocultural determinată și va fi urmărită în dinamica ei, cu dependențele și motivațiile intra- și extralingvistice.

Programul oferă, pe de o parte, o pregătire teoretică amplă pentru înțelegerea funcționării general lingvistice, independent de etapă și de perspectiva de abordare, iar, pe de altă parte, adaugă elementele specifice diverselor perspective și obiective de cercetare.

Astfel, (a) se examinează structura și funcționarea limbii actuale, urmărindu-se inovațiile și schimbările spectaculoase din domeniul lexicului, al terminologiilor, al tiparelor flexionare și sintactice actuale; (b) se examinează evoluția limbii române și cauzele intralingvistice și extralingvistice care au determinat-o; se examinează, de asemenea, relația dintre dialecte/ graiuri, pe de o parte, și norma supradialectală, pe de alta, cu treceri și influențe permanente, în ambele direcții; (c) se examinează individualitatea românei sub diverse aspecte; (d) se examinează aspectele pragmatice și stilistice, urmărindu-se mecanismele și eficiența comunicării, precum și funcționarea limbii în diversitatea ei pragmastilistică.

 • Programul este văzut în relație strânsă și în continuitate cu studiile de licență, urmărind, pe de o parte, abordarea unor aspecte imposibil de cuprins (sau special lăsate deoparte) în cei trei ani, iar, pe de altă parte, aprofundarea acelor aspecte tratate insuficient în trei ani. În același timp, programul deschide perspective pentru studiile următoare doctorale, propunând numeroase direcții de continuare a cercetării prin doctorat.
 • Este un program care și-a dovedit, în timp, utilitatea și seriozitatea prin calitatea științifică a absolvenților. Toți cercetătorii tineri—pentru domeniul lingvistic—din Institutul de Lingvistică al Academiei din București, cele mai multe cadre didactice universitare și cei mai mulți doctoranzi din centrul și sudul României, dar și numeroase cadre didactice preuniversitare, cu rezultate remarcabile în învățământul filologic, au absolvit acest program de master.
 • Este un program care a urmărit continuu cuprinderea celor mai buni masteranzi în activitățile directe de predare la studenții străini, utilizându-se departamentul pentru predarea limbii române ca limbă străină existent în cadrul Catedrei de limba română.

Linkuri utile: -

Teoria și practica editării

Prezentare

Programul masteratului urmărește specializarea tinerilor absolvenți de facultate într-un domeniu tot mai dinamic și mai exigent – cel editorial. Deși domeniul editorial românesc nu se află încă la nivelul celui occidental, existența unui astfel de masterat înseamnă un pas înainte în procesul de reducere al acestei diferențe. Pregătirea presupune cursuri teoretice, ateliere, întâlniri cu specialiști (redactori, traducători, manageri în sistemul editorial) și practică în edituri, încercând să pună în valoare creativitatea studenților și cunoștințele despre carte acumulate în facultate sau în experiența cotidiană. De asemenea, profesorii sunt calificați să pregătească studenții – ei sunt fie scriitori, fie editori sau specialiști în anumite probleme editoriale. Posibilitățile de angajare ale absolvenților privesc în primul rând editurile, presa și spațiul online, însă pot presupune și colaborări cu instituții culturale sau participări la proiecte culturale.

 • Plan de învățămînt 2012 - 2014
 • Plan de învăţământ 2013-2015 
 • Plan de învăţământ 2014-2016 
 • Fisier de tip .pdf ! Plan de învăţământ 2015-2017 

 • Linkuri utile:

  Etnologie, antropologie culturală și folclor

  Prezentare

  Acest masterat se adresează tuturor absolvenților cu studii de licență, interesați de problemele identității culturale românești și europene, de mecanismele construcției culturale, de formele de raportare la alteritate, de investigarea mentalităților în context intercultural, de formele de recuperare, patrimonializare și promovare a moștenirii culturii populare românești în noul context european.


  Linkuri utile: -

  Didactici ale disciplinelor filologice

  Prezentare

  Acest masterat este un program în care nu doar te expui la informații, discipline sau teorii noi, cât mai ales ești provocat să te schimbi. Principala provocare constă în a învăța să predai altfel decât ți s-a predat sau altfel decât ai apucat să predai inerțial. Disciplinele filologice reprezintă doar domeniul de aplicație și experimentare, întrucât masteratul țintește să te îmbogățească în plan cognitiv și atitudinal, astfel încât să poți folosi într-un câmp mai larg de acțiune noile achiziții. După acest masterat, altfel îi vei învăța pe alții, altfel, la rîndul tău, vei accepta să fii învățat.


  Modele de comunicare și relații publice

  Prezentare

  Masteratul pregătește absolvenți cu calificare superioară în coordonarea și managementul programelor și campaniilor de relații publice, propunând aplicații specifice în următoarele arii de competență profesională: managementul evenimentelor speciale (event PR), gestionarea comunicării în situații de criză, responsabilitate socială corporativă și public affairs, advocacy, etica informării și comunicării instituționale, relații publice europene, comunicare integrată, blog marketing.

  Curriculumul este echilibrat în ce privește conținutul teoretic și practic. Competențele sunt structurate astfel încât să ofere cunoștințe de specialitate, dar și capacități de management în coordonarea procesului de relații publice. Potrivit planului de învățământ, primul an de masterat are caracter preponderent teoretic, fiind destinat specializării științifice, iar al doilea an este dedicat aplicațiilor, fiind menit să asigure profesionalizarea în managementul domeniului de studii.

  Începând cu anul 2010, datorită unei convenții de echivalare a studiilor încheiate între CIPR (Chartered Institute of Public Relations) și Universitatea din București, prin Facultatea de Litere, Catedra de Comunicare și Relații Publice, masteranzii pot obține, pe baza opțiunii individuale și a unei taxe de evaluare, un certificat profesional din partea CIPR.


  Linkuri utile: -

  Consultanță și expertiză în publicitate

  Prezentare

  Acest masterat este cel mai vechi program de studii de specializare post-universitare al Catedrei de Comunicare și Relații Publice, înființat în anul universitar 1999–2000. În structura actuală, cu patru semestre, reprezintă un program de pregătire specializată pentru piața de publicitate din România, atât pentru agențiile de publicitate de tip ATL, cât și pentru cele de tip BTL. Absolvenții pot ocupa posturi de management în departamentele de comunicare ale diferitelor companii și organizații, precum și în agenții de consultanță pentru relații publice și publicitate.

  Curriculumul este echilibrat în ce privește conținutul teoretic și practic. Cunoștințele și competențele tehnice sunt astfel structurate încât să ofere atât baza metodologică de specialitate, cât și capacități de management în coordonarea și executarea campaniilor de publicitate. În primul an de studiu, planul de învățământ vizează aprofundarea cunoștințelor generale de comunicare, marketing, antropologie, estetică și semiotică publicitară. În cel de-al doilea an, organizat prin cursuri aplicate și ateliere, se urmărește dezvoltarea abilităților practice.


  Linkuri utile: -

  Gestionarea informației în societatea contemporană

  Prezentare

  Secția de Biblioteconomie și Știința Informării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București reprezintă singura structură de învățământ superior din România care desfășoară un program de studii de nivel masteral centrat pe problemele organizării și diseminării documentelor și informațiilor în societatea contemporană. Acest program are în vedere deopotrivă mutațiile înregistrate în societatea informației în ultimii ani, precum și directivele Uniunii Europene legate de mecanismele pentru stocarea și transferul informațiilor.

  Programul masteral Gestionarea Informației în Societatea Contemporană urmărește abordarea superioară și integratoare a aspectelor determinante în creșterea calității proceselor informaționale din societatea actuală, astfel încât absolvenții acestor studii să se înscrie în mod dinamic în activitățile specifice și să obțină, la nivel specializat, performanțe care să reprezinte forme de valoare adăugate în chiar domeniile de bază respective.


  Linkuri utile: -

  Cultura și politică în context european și internațional

  Prezentare

  În ultimul timp, și mai ales după aderarea formală a României la UE, s-a manifestat un interes tot mai acut al studenților din departamentul de Studii Europene (fost RISE până în iunie 2008) al Facultății de Litere a Universității din București pentru aprofundarea cunoștințelor specializate în domeniul proiectării programelor culturale. Acest interes este firesc, dat fiind că în condițiile „sistemului Bologna” este necesar nu numai ca masteratele să continue pregătirea de bază teoretică asimilată în primii trei ani de studiu, dar și să comunice cunoștințe și deprinderi atât cu caracter formativ, cât și cu aplicativitate practică, care să permită absolvenților o inserție optimă pe o piață a muncii în continuă diversificare și lărgire. Din acest punct de vedere, a devenit importantă orientarea rapidă și profesionistă în domeniul diversificat și complex al Studiilor europene – cuprinzînd aspecte politice, sociale și culturale atât în sensul clasic al „culturii înalte”, cât și în cel al noilor expresii de „cultură populară” și „media”. Un tot mai mare interes îl suscită modificările politice și demografice de pe continentul european, imigrația și emigrația, dilemele unificării europene și cele ale regionalizării și, nu în ultimul rând, undele „șocului” – cultural, religios, etnic, social – al întâlnirii dintre principalele civilizații ale prezentului în Europa în general și în Uniunea Europeană în special. România este, oricum, parte a acestor procese, dar de specialiștii în studii europene pe care va ști să-i pregătească depinde în mare măsură dacă va fi numai un element pasiv sau și un factor activ.

  Noi considerăm că formarea unui specialist în domeniul SE nu se poate restrânge la un caracter tehnicist, ci trebuie să facă apel la competențe largi de istorie, de istorie culturală și politică, la cunoașterea unor ideologii politice, a principalelor forme de expresie culturală și la înțelegerea semnificației unor curente religioase cu influență în zilele noastre atât pe continentul european în general, cât și în România modernă și contemporană. O diplomă de master SE ar presupune, de asemenea, după părerea noastră, abilități de înțelegere a unor texte, capacitate de analiză și sinteză, capacitatea de a căuta și de a selecta informația necesară și relevantă într-o anumită problemă în biblioteci, în bazele de date sau pe Internet și, nu în ultimul rînd, dezvoltarea unor aptitudini de cercetare. Cursurile de masterat sunt adresate absolvenților care au obținut o diplomă de licență, de preferat (dar nu exclusiv) în studii europene – relații internaționale sau asimilabile.


  Linkuri utile: -

  Cultură și civilizație ebraică

  Prezentare

  Structurat pe patru semestre, masteratul de „Cultură și civilizație ebraică” oferă cursuri semestriale, cursuri modulare și prelegeri susținute de profesori și cercetători de renume din România, Israel, Franța, SUA etc. Cursurile și prelegerile sunt deschise și celorlalți studenți ai Universității din București, în sistemul de credite transferabile.

  Dacă te interesează secretele cabalei, dedesubturile politicii din Orientul Mijlociu, care sunt stereotipurile populare despre evrei și ce se ascunde în spatele lor, ce înseamnă și ce implică dubla identitate culturală, cum e cu sionismul, care e istoria antisemitismului, ce relații erau între evrei, creștini și musulmani în Evul Mediu și cum trăiau ei, ce limbi au vorbit de-a lungul timpului evreii și ce cărți au scris, ce artă au creat, de când sunt evrei în România și de ce au fost emancipați atât de târziu, și multe altele, (și mai vrei, în plus, și niște burse ca să îți poți aprofunda cunoștințele despre toate acestea), atunci acesta este masteratul care ți se potrivește.


  Linkuri utile: -

  Managementul informației și al documentelor

  Prezentare

  Masteratul Administrație Publică Electronică își propune asigurarea calificărilor în activitățile specifice guvernării bazate pe noile tehnologii. Acestea se referă la domeniul livrărilor de servicii electronice, a utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor în operațiuni guvernamentale în relațiile interne ale instituțiilor, cu alte organisme guvernamentale internaționale, cât și în relațiile cu mediul de afaceri intern și extern. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale derulează proiecte pe domenii majore de intervenție: „Susținerea Utilizării Tehnologiei Informației”, „Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice Moderne”, „Susținerea E-economiei”, asigurând astfel un progres permanent în dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii. Masteratul promovează studierea sectorului public administrativ și procesele generale manageriale prin prisma utilizării noilor tehnologii și a orientării către cetățean. Permite studenților dezvoltarea competențelor profesionale avansate în domeniile e-administrație, e-servicii și se adresează absolvenților studiilor de licență din domeniile: administrație publică, asistență managerială și secretariat, comunicare și relații publice și tuturor acelora cu potențial în asumarea responsabilităților suplimentare de leadership.


  Linkuri utile: -

  Teoria şi practica imaginii

  • Prezentare

   „Teoria și practica imaginii” (TPI) este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări, care conduc către cultura vizuală şi patrimoniul construit. Cu o istorie relevantă de aproape 15 ani (a fost înfiinţat în 2001), masteratul TPI propune studiul modernităţii (în principal, românești și europene) exclusiv prin intermediul noţiunii de „imagine”.

   Programul TPI face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT, organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB). SD-SITT, ca structură departamentală, funcționează administrativ, de la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, UB, în baza parteneriatului cu CESI.

    

   Programa este construită în relație cu cele cinci mari teme de cercetare ale SD-SITT / CESI, care constituie totodată specializările masteratului:

   • istoria, teoria şi filosofia imaginii;
   • imagine literară / imagine vizuală;
   • propagarea şi discursivitatea imaginii;
   • modul de manifestare a imaginii în modernitate;
   • arhitectură şi spaţiu public.

    

   Programul didactic are o dimensiune teoretică și de cercetare şi una practică, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate.

   Prima se concretizează în cursurile de istorie, teorie şi filosofie a imaginii (artă de avangardă, artă contemporană, filmul românesc, fotografie, iconuri culturale, arhitectură, publicitate, text şi imagine, antropologie, filosofie, teorii ale picturii, comunicare vizuală).

   Cea de-a doua dimensiune, pe lângă faptul că se materializează în stagiile de practică organizate în baza parteneriatelor, a contractelor și a portofoliilor specifice, are ca scop pregătirea în:

   • analiza de imagine vizuală – din arte plastice, fotografie de artă, film sau în relație cu textul (literar sau filosofic);
   • analiza fenomenului imaginii din spaţiul public: arhitectură, iconuri culturale, imaginar cultural și social, publicitate. 

   Practica semestrială se desfăşoară în marile instituţii muzeale din Bucureşti, galerii de artă, centre și fundații culturale, agenţii de publicitate, precum şi în cadrul altor instituţii de profil din mediul public şi privat. Activitatea de practică mai poate avea loc, prin parteneriate instituționale, cu ocazia unor evenimente culturale specifice, precum Noaptea Albă a Galeriilor, Noaptea Albă a Muzeelor, proiecte și a unor programe finanțate de Institutul Cultural Român, Asociația Fondului Cultural Român, din fonduri europene POSDRU etc.

    

   Programul TPI funcţionează în regim de credite transferabile (maximum 30 de credite, respectiv cuantumul pentru un semestru). Masteranzii pot opta pentru cursuri de la programul de studii complementar din cadrul SD-SITT, „Societate, multimedia, spectacol” (SMS), în funcţie de propriile interese de specializare teoretică și pregătire profesională.

   Totodată, masteranzii TPI pot beneficia de burse de studiu, de burse SD-SITT/ CESI extra-curriculare şi de burse Erasmus în domeniul cinematografiei, artelor spectacolului şi managementului cultural.

   Masteranzii au ocazia de a publica în Caietele VIZUAL, serie dedicată lor, şi de a participa la conferinţe şi la colocvii organizate de CESI, precum şi de alte instituţii de cercetare și de cultură.

    

   Masteranzii şi alumnii CESI lucrează în instituţii patrimoniale, organizații culturale, departamente de comunicare instituţională, secretariate şi redacţii literare, publicitate și marketing cultural, mediul corporatist, precum şi în cercetare.

   Pentru pregătirea pentru cercetare, SD-SITT / CESI le oferă absolvenților posibilitatea de a-și continua studiile în cadrul programului de doctorat în științe umaniste, cu co-tutele naționale și internaționale, cu burse Erasmus și cu burse POSDRU, să-și publice teza de doctorat și de postdoctorat în seria CESI „Text și imagine” (Editura Universității din București) sau studii de specialitate în revista CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European).

    

   Capacitate totală de şcolarizare: 50 de locuri învățământ cu frecvență (cu finanțare de la buget și cu taxă).

   Locuri finanțate de la buget: minimum 15 locuri/serie

   Locuri cu taxă: maximum 35 locuri/serie

   Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

   Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare, care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

   Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro
   www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii https://www.facebook.com/groups/1778984485668924/ .

  • Plan de învăţământ 2014-2016 
  • Fisier de tip .pdf ! Plan de invatamant 2015-2017 
  • www.cesi.ro
  • www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii
  • https://www.instagram.com/cesi.studiul.imaginii/

  Societate, multimedia, spectacol

  • Prezentare

   „Societate, multimedia, spectacol” (SMS) este un program de studii de masterat interdisciplinar de cercetare acreditat în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări conexe, respectiv artele spectacolului și cinematografie şi media. Programul SMS, înfiinţat în anul 2009 în parteneriat cu Universitatea Karlsruhe din Germania, este dedicat studiului imaginii cinetice și imaginii de scenă, așadar noilor medii și noilor performance arts, în relație cu spațiul public contemporan.

   Programul SMS face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT, organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB). SD-SITT, ca structură departamentală, funcționează administrativ, de la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, UB, în baza parteneriatului cu CESI.

    

   La acest masterat se studiază în mod particular (alături de alte discipline de specialitate): teoria filmului, literatură şi cinema, istoria şi teoria spectacolului modern, teatrul absurdului, pop art, performance arts, arta video şi noile tehnologii artistice, teoria şi practica televiziunii.

   Cursurile, atelierele şi practica de specialitate sunt organizate în cinci module:

   • vizual şi intermedialitate;
   • spectacolul modern şi contemporan;
   • film;
   • spaţiu și mişcare;
   • management cultural.

   La masteratul SMS participă importanţi profesori și experţi, din România și din străinătate, din domeniile artelor spectacolului, filmului, mediilor vizuale, spaţiului scenic şi coreografiei, ca şi din managementul cultural (artele spectacolului).

    

   Masteratul SMS funcţionează în regim de credite transferabile (maximum 30 de credite, respectiv cuantumul pentru un semestru). Masteranzii pot opta pentru cursuri de la programul de studii complementar din cadrul SD-SITT/ CESI, „Teoria și practica imaginii” (TPI), pentru a-și constitui un traseu curricular propriu, în funcţie de interesele lor științifice și profesionale. De asemenea, pot beneficia de burse de studiu, burse SD-SITT/ CESI extra-curriculare şi burse Erasmus în domeniul cinematografiei, artelor spectacolului şi managementului cultural.

   Totodată, stagiile de practică semestriale, realizate prin parteneriate cu mediul public şi privat, oferă posibilitatea specializării profesionale în cadrul festivalurilor de teatru şi al instituţiilor de cultură teatrală, coreografică sau cinematografică, precum şi dezvoltarea unor proiecte ale studenților-stagiari în colaborare cu tutorii lor. Activitatea de practică mai poate avea loc cu ocazia unor evenimente culturale specifice, precum: Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Festivalul Naţional de Teatru, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu etc. Începând cu 2013, masteranzii care sunt în anul al II-lea la programul SMS organizează Festivalul anual de spectacole contemporane în proiecţie PLAY, în cadrul parteneriatului dintre SD-SITT/ CESI și Teatrul de Comedie din Bucureşti.

   Masteranzii au ocazia de a publica în Caietele VIZUAL, serie dedicată lor, şi de a participa la conferinţe şi la colocvii organizate de CESI, precum şi de alte instituţii de cercetare și de cultură.

   Masteranzii şi alumnii CESI lucrează în instituţii de cultură teatrală, coreografică sau cinematografică (management de eveniment), în organizații culturale, în departamente de comunicare instituţională, secretariate şi redacţii culturale, publicitate și marketing cultural, mediul corporatist, precum şi în cercetare.

   Pentru pregătirea pentru cercetare, SD-SITT / CESI le oferă absolvenților posibilitatea de a-și continua studiile în cadrul programului de doctorat în științe umaniste, cu co-tutele naționale și internaționale, cu burse Erasmus și cu burse POSDRU, să-și publice teza de doctorat și de postdoctorat în seria CESI „Text și imagine” (Editura Universității din București) sau studii de specialitate în revista CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European).

    

   Capacitate totală de şcolarizare: 50 de locuri învățământ cu frecvență (cu finanțare de la buget și cu taxă).

   Locuri finanțate de la buget: minimum 15 locuri/ serie

   Locuri cu taxă: maximum 35 locuri/serie

   Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

   Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

   Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii https://www.facebook.com/groups/1778984485668924/.

  • Fisier de tip .pdf ! Plan de invatamant 2015-2017 
  • Plan de învăţământ 2014-2016 
  • www.cesi.ro
  • www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii
  • https://www.instagram.com/cesi.studiul.imaginii/

  Fluturaşi de prezentare

Navigare

Linkuri utile: Litere IDD, Departamentul CRP


© 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București

© 2010–2011, Radu-Mihail Obadă ; © 2011–2013, Mihai Pricochi ; © 2013-2015, Cristina Nicolae | Design: Open Web Design

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75. Email: pr@litere.ro.


23.02.2014