Logo

Facultatea de Litere precizează că informațiile oficiale legate de activitățile care se desfășoară în instituție sunt postate exclusiv pe site-ul www.litere.ro, pe pagina de Facebook www.facebook.com/litere și pe grupul https://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2016/

Comunicare și relații publice – învățământ cu frecvență redusă

Începând cu anul universitar 2012-2013, specializarea Comunicare și relații publice ID de la Facultatea de Litere intră în procedură de lichidare.

Pentru cei care ar fi dorit să devină studenți la specializarea Comunicare și Relații Publice ID, Facultatea de Litere oferă posibilitatea înscrierii la Comunicare și relații publice – învățământ cu frecvență redusă (IFR).

Structura instituțională care administrează această formă de învățământ este Centrul de suport local pentru IFR al Facultății de Litere, având în prezent aproximativ 700 de studenți și un colectiv didactic format din 73 de coordonatori de disciplină și tutori. Particularitatea acestei forme de învățământ constă în facilitarea ritmului personal de învățare și a muncii individuale, asistate și evaluate continuu de tutori. Autoinstruirea se realizează pe baza unui suport bliografic și informativ distribuit fiecărui student. Oferta didactică este permanent îmbogățită și permite în prezent modalități de învățare electronică datorită bibliotecii electronice și a e-forumurilor din campusul virtual.

Candidații la specializarea Comunicare şi relații publice (frecvență redusă) vor fi admişi în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice calculate pe baza următorului algoritm:

  • nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere;
  • media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere.

Învățământ deschis cu frecvență redusă

Pentru mai multe informații despre programele de învățământ cu frecvență redusă vă rugăm să vizitați următoarele site-uri web: litereidd.ro și comunicare-relatiipublice.ro.

Linkuri utile: Litere IDD, Departamentul CRP


© 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București

© 2010–2011, Radu-Mihail Obadă ; © 2011–2013, Mihai Pricochi ; © 2013-2015, Cristina Nicolae | Design: Open Web Design

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75. Email: pr@litere.ro.


27.02.2010