Logo

Facultatea de Litere precizează că informațiile oficiale legate de activitățile care se desfășoară în instituție sunt postate exclusiv pe site-ul www.litere.ro, pe pagina de Facebook www.facebook.com/litere și pe grupul https://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2016/

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT)

 • „Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” este un departament pluri-disciplinar de studii de masterat și de doctorat în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”. De la 1 octombrie 2014, funcționează administrativ în cadrul Facultății de Litere a Universității din București (UB) și este organizată, în baza unui parteneriat intra-universitar, de către Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), UB. SD-SITT/CESI funcționează din anul 2005 și are o istorie instituțională care îi atestă complexitatea preocupărilor și a abordărilor științifice. Înființată de CESI în Consorțiul dintre UB și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București, s-a bucurat permanent de sprijin național și internațional, pentru: acorduri de co-tutelă, burse doctorale și postdoctorale POSDRU în Uniunea Europeană (de 4-6 luni), acorduri Erasmus pentru studiu și pentru activitate practică de cercetare (4 luni, la: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École doctorale „Histoire de l'art”; Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale; Université Libre de Bruxelles, Faculté de Lettres, Traduction et Communication), cursuri și laboratoare cu profesori invitați din SUA, Olanda, Italia, Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia.
  SD-SITT include următoarele structuri de cercetare avansată și de educație:
  4. Centrul pluridisciplinar de studii universitare doctorale avansate
   programul de studii avansate (anul I de doctorat)
   programul de cercetare avansată (anii II și III de doctorat)
  5. Centrul de studii de masterat
   Programe de studii de masterat interdisciplinar de cercetare
  o „Teoria și practica imaginii” (TPI)
  o „Societate, multimedia, spectacol” (SMS)
  6. Centrul de cercetare postdoctorală „Civilizație, imagine vizuală și scriitură” (CIVIS)
  Cercetările doctorale se desfăşoară la confluenţa mai multor direcţii de cercetare:
   Spaţiu, corp, narațiune şi imagine
   Filosofia şi semiotica imaginii, a spațiului și a mediilor
   Etica şi estetica imaginii, a spațiului și a mediilor
   Cultură și vizualitate: reflecții metodologice
   Imagine vizuală, film, inter-medialitate și performance
   Spectacol și societate
   Identitate culturală, naţională şi de grup social, inclusiv de gen
   Cultura modernă și contemporană
   Imagine, imaginar şi societate
   Artă şi putere: reflexe şi reflecţii în texte şi imagini
   Studii culturale: concepte, teme, metodologie
   Studii culturale și studii vizuale
   Mediul artelor, de la analog la digital
   Transculturalism și reprezentare/ imagine
   Hypertextualitate, hibriditate și transmedialitate
   Artele înalte și artele populare: conflicte și simbioze
   Cultura literară, cultura vizuală și politicile publice
   Hermeneutica violenței: simbolizare și reprezentare, de la discursul urii, la profilaxia culturală a conflictului.
  Activitatea de cercetare a studenţilor-doctoranzi se concretizează prin participarea la colocvii naționale și internaţionale, prin stagii de cercetare şi de documentare în biblioteci româneşti şi străine, prin posibilitatea de accesare a bibliografiilor de specialitate achiziţionate de CESI și a numeroase baze internaționale de date, prin stagii de practică de cercetare în instituții europene, prin publicații științifice. Cercetătorii din cadrul SD-SITT contribuie cu articole la revista științifică CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European), iar lucrarea finală de doctorat, în funcție de calificativul acordat de către comisie, poate fi publicată în seria CESI „Text şi imagine”, Editura Universităţii din Bucureşti (acreditată CNCS).
  Capacitate totală de şcolarizare: 10 locuri finanțate de la buget, 5 locuri cu taxă (sub rezerva confirmării locurilor de la buget pentru anul universitar 2016-2017 de către Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice și UB).
  Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.
  Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare, care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.
  Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro
  www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii
  https://www.facebook.com/groups/1778984485668924/

 • Fisier de tip .pdf ! Plan de invatamant 2015-2016  
 • Fisier de tip .pdf ! Plan de învăţământ 2014-2015 
 • www.cesi.ro
 • www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii

Centrul de cercetare postdoctorală „Civilizație, Imagine Vizuală și Scriitură” (CIVIS)

 • „Civilizaţie, Imagine Vizuală şi Scriitură” (CIVIS) este o structură postdoctorală de tip cluster de cercetare, care funcționează în Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT/ CESI) din anul 2010.

  CIVIS vine în continuarea cercetărilor postdoctorale desfășurate la CESI încă de la înființarea acestuia, în 2001, finalizate cu volume de autor publicate în edituri din țară și din străinătate, în baza unor granturi de cercetare sau al unor parteneriate instituționale.

  CIVIS oferă un program anual de burse POSDRU în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, finanțate pentru maximum trei ani consecutivi.

   

  În cadrul proiectului intitulat „Program postdoctoral pentru formare cercetători în ştiinţe”, POSDRU/89/1.5/S/58852, beneficiar: Universitatea din Bucureşti, trei din cei șase postdoctoranzi  CIVIS au desfășurat stagii de cercetare şi documentare de patru luni în următoarele universități europene:

  • Andreea Răsuceanu ‒ Équipe „Écritures de la modernité”, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (octombrie 2011 – ianuarie 2012, octombrie – noiembrie 2012)
  • Alexandru Matei ‒ Centre d’Etude sur les Images et les Sons médiatiques, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (februarie – martie 2012)
  • Liviu Costin ‒ Deparment of History, Philosophy and Religion, Faculty of Humanities and Social Sciences, Oxford Brookes University (octombrie – noiembrie 2012).

   

  Pe parcursul celor trei ani de cercetare, cei șase postdoctoranzi au participat la module de cursuri susținute de specialişti invitaţi de la instituţii/ universităţi prestigioase, printre care:

  • „Performance, Visuality and Intermediality”, 28 februarie – 3 martie 2011, invitaţi: prof. dr. Maaike Bleeker, Universitatea Utrecht, Olanda; prof. dr. Michael Kattenbelt, Universitatea Utrecht, Olanda; prof. dr.  Robin Nelson, Universitatea din Londra, Marea Britanie.
  • „Direcţii recente în teoria şi istoria culturală”, 19-22 septembrie 2011, invitat: cercetător ştiinţific dr. Ştefan Lemny, Biblioteca Naţională a Franţei.
  • „Les paysages et les arts”, 20-21 iunie 2012, invitat: prof. dr. Michel Collot, Universitatea Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

   

  Cercetările de postdoctorat se finalizează la CIVIS cu volume de autor, publicate fie în seria CESI „Text şi imagine”, Editura Universității din București (acreditată CNCS), fie de alte edituri din țară și din străinătate.

  Printre volumele publicate se numără:

  • Mircea Eliade şi modernitatea filosofică europeană, de Liviu Costin (Editura Universității din București, seria „Text și imagine”, 2014)
  • Noul film românesc: Un eseu de antropologie vizuală, de Lucia-Simona Dinescu (Editura Universității din București, seria „Text și imagine”, 2014)
  • O tribună captivantă. Televiziune, ideologie, societate în România socialistă (1965-1983), de Alexandru Matei (Editura Curtea Veche, 2013)
  • Eminescu şi literatura română veche. Universalism, vizionarism şi imagistică literară, de Gianina Picioruş (Editura Universității din București, seria „Text și imagine”, 2014)
  • Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, de Andreea Răsuceanu (Editura Humanitas, colecţia “Academica”, 2013)

   

  În cadrul proiectului „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE)”, POSDRU/159/1.5/S/140863 (beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara, partener 3: Universitatea din Bucureşti), bursa postdoctorală CIVIS acordată pentru o perioadă de 16 luni a inclus un stagiu de cercetare și documentare de trei luni.

  • Gabriel Badea, Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Torino (februarie – aprilie 2015).

   

  Acordarea burselor postdoctorale CIVIS se realizează prin concurs, în baza metodologiilor specifice tipurilor de finanțări.

 • www.cesi.ro
 • www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii

Linkuri utile: Litere IDD, Departamentul CRP


© 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București

© 2010–2011, Radu-Mihail Obadă ; © 2011–2013, Mihai Pricochi ; © 2013-2015, Cristina Nicolae | Design: Open Web Design

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75. Email: pr@litere.ro.


20.10.2012