Logo

Facultatea de Litere precizează că informațiile oficiale legate de activitățile care se desfășoară în instituție sunt postate exclusiv pe site-ul www.litere.ro, pe pagina de Facebook www.facebook.com/litere și pe grupul https://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2016/

 

header

SOCIUS
Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste

 

Site SOCIUS: http://socius.stagii.unibuc.ro/

Contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 

Proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!

Ghid de sustenabilitate și resurse de instruire și formare

Excelența stagiilor de practică în SOCIUS: Asociația Arta în Dialog

SOCIUS continuă seria stagiilor de practică de excelență în cadrul unui nou parteneriat, încheiat cu Asociația ARTA în Dialog, organizatorul Festivalului de Film Urban Eye.

 

Studenții-stagiari vor lua parte la pregătirea și la realizarea Festivalului, a cărui misiune vizează îmbunătățirea mediului urban prin manifestări culturale internaționale. 

Scopul Asociației este acela de a crea prin intermediul evenimentelor pe care le organizează o platformă de comunicare diversificată, interesată de urbanism, arhitectură, cinema și arte vizuale. 

Pentru mai multe detalii despre stagiu, consultați pdf-ul următor: 

Conferința de închidere a proiectului SOCIUS

afis

EXCELENȚA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN SOCIUS: MUZEUL COTROCENI

SOCIUS oferă stagii de practică de excelență la Muzeul Național Cotroceni, una dintre instituțiile de prestigiu aflate în subordinea Administrației Prezidențiale a României. Aceste stagii de pregătire practică vin să completeze aria curriculară, oferind studenților posibilitatea de a se pregăti profesional în cadrul unei instituții cu mare autoritate. Pentru mai multe informații și pentru detalii, accesați anunțul de mai jos.

a 

SOCIUS 29 mai 2015

a 


ETAPA A TREIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂETAPA A DOUA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
PRELUNGIRE ETAPA A DOUA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
16 - 24 MARTIE 2015

 

Licență și masterat, specializările:

 

 • Filologie – studii literare și lingvistică
 • Studii europene
 • Etnologie
 • Comunicare și relații publice
 • Științe ale informării și documentării
 • Știinţe administrative
 • Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.

 

 

 

CALENDAR DE DERULARE A SELECȚIEI GRUPULUI-ȚINTĂ,

ETAPA A II-A, MARTIE 2015

 

Nr. crt.

 

Etapă

Perioada

1.

Înscrierea candidaților

 

16 – 19 martie 2015

orele 10:00-16:00

2.

Afișarea listei candidaților înscriși

 

19 martie 2015

3.

Verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi (eligibilitate)

19 martie 2015

4.

Afișarea rezultatelor procesului de verificare a dosarelor

19 martie 2015

5.

Analiza dosarelor candidaților eligibili

 

20-22 martie 2015

6.

Afișarea rezultatelor procesului de selecţie

23 martie 2015

7.

Depunerea contestaţiilor

24 martie 2015, orele 10:00-12:00

Soluţionarea contestaţiilor

24 martie 2015, orele 12:00-14:00

8.

Afișarea rezultatelor finale

 

24 martie 2015

 SELECȚIE PENTRU 300 DE STAGII EXTERNE DE PRACTICĂ

3-14 NOIEMBRIE 2014

 

Licență și masterat, specializările:

 • Filologie – studii literare și lingvistică
 • Studii europene
 • Etnologie
 • Comunicare și relații publice
 • Științe ale informării
 • Știinţe administrative
 • Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.

 

PROCESUL DE SELECȚIE

CALENDAR

 

Etapă

Perioada

Înscrierea candidaților

 

3 – 6 noiembrie 2014

orele 11:00-15:00

Afișarea listei candidaților înscriși

 

7 noiembrie 2014

Verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi (eligibilitate)

7 noiembrie 2014

Afișarea rezultatelor procesului de verificare a dosarelor

7 noiembrie 2014

Analiza dosarelor candidaților eligibili

 

10 – 11 noiembrie 2014

Afișarea rezultatelor procesului de selecţie

 

12 noiembrie 2014

(până la ora 12:00)

Depunerea contestaţiilor

12 noiembrie, orele 14:00-16:00

13 noiembrie, orele 10:00-12:00

Soluţionarea contestaţiilor

14 noiembrie 2014

Afișarea rezultatelor finale

 

14 noiembrie 2014

Beneficiar: Universitatea din Bucureşti

Partener 1 naţional: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti

Partener 2 național : Fundația „Dezvoltare în Europa”

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru studenţi şi masteranzi din domeniile ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste, prin participarea acestora la stagii de practică realizate în urma unor acorduri instituţionale de colaborare (parteneriate), beneficiind de îndrumare specializată şi personalizată, în vederea unei formări profesionale şi a unei bune integrări pe piaţa muncii.

 

 

Linkuri utile: Litere IDD, Departamentul CRP


© 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București

© 2010–2011, Radu-Mihail Obadă ; © 2011–2013, Mihai Pricochi ; © 2013-2015, Cristina Nicolae | Design: Open Web Design

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75. Email: pr@litere.ro.


29.07.2015