Logo

Facultatea de Litere precizează că informațiile oficiale legate de activitățile care se desfășoară în instituție sunt postate exclusiv pe site-ul www.litere.ro, pe pagina de Facebook www.facebook.com/litere și pe grupul https://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2016/

Lista departamentelor din facultate

Secretarele de departament

Departamentul de Studii Literare

Departamentul de Studii literare cuprinde numeroase personalităţi ale culturii române de azi, reunite în trei colective: Studii literare româneşti, Teoria literaturii, Literatură universală şi comparată. Preocupările lor ştiinţifice au o arie largă: de la istoria literară (perioade, autori, tendinţe) la critica literară şi teoria literaturii (genuri, curente, poetică, stilistică) şi la studiul literaturii universale şi comparate. Sunt specialişti care asigură baza documentară a cercetării, prin alcătuirea de ediţii critice sau prin descoperirea de texte inedite, dar care se ocupă și de aspectele teoretice mai generale ale disciplinei, ca și de situarea literaturii române în context mai general. În momentul de faţă, Departamentul cuprinde specialişti avizaţi în teoria lecturii, paraliteratură, oratorie veche românească, stilistică literară diacronică, romantism românesc, perioada marilor clasici, literatura interbelică şi cea contemporană. Ultimii ani au adus o nouă diversificare a domeniilor de interes ale specialiștilor din departament, orientaţi acum şi către teme precum exilul, utopia, literatura est- şi central-europeană, reevaluarea literaturii apărute în regim de cenzură.

Departamentul are în prezent trei programe de masterat, dintre care două de cercetare, „Studii literare româneşti” şi „Teoria literaturii şi literatură comparată”, precum şi unul profesional, „Teoria şi practica editării”. Asigură direcţia majoră de cercetare a Şcolii doctorale a facultăţii, având alocat cel mai mare număr de doctorate.

Director de departament: conf. dr. Gheorghe Ardelean

Membrii Departamentului de studii literare:

1. Prof. dr. Caius Dobrescu
2. Prof. dr. Ion Bogdan Lefter
3. Prof. dr. Liviu Papadima
4. Prof. dr. Mircea Cărtărescu
5. Prof. dr. Ioana Pârvulescu
6. Prof. dr. Mircea Vasilescu
7. Prof. dr. Ovidiu Verdeș
8. Prof. dr. Carmen Mușat
9. Conf. dr. Romanița Constantinescu
10. Conf. dr. Daniel Cristea – Enache
11. Conf. dr. Oana Fotache Dubălaru
12. Conf. dr. Elena Ionescu
13. Conf. dr. Ion Manolescu
14. Conf. dr. Gabriel Mihăilescu
15. Conf. dr. Simona Popescu
16. Conf. dr. Răzvan Voncu
17. Conf. dr. Alexandra Vrânceanu
18. Conf. dr. Paul Cernat
19. Lect. dr. Iulian Băicuș
20. Lect. dr. Iulian Costache
21. Lect. dr. Cristina Dima
22. Lect. dr. Ruxandra Iordache
23. Lect. dr. Emil Moangă
24. Lect. dr. Catrinel Popa
25. Lect. dr. Sebastian Vlad Popa
26. Lect. dr. Magdalena Răduţă
27. Asist. dr. Minodora Bucur
28. Asist. dr. Cosmin Ciotloș
29. Asist. dr. Roxana Eichel
30. Asist. dr. Ștefan Firică
31. Asist. dr. Luminita Marcu
32. Asist. dr. Bogdan Tănase
33. Asist. dr. Delia Ungureanu
34. Asist. dr. Laura Dumitrescu

Profesori emeriţi:

1. Mircea Anghelescu
2. Paul Cornea
3. Ştefan Cazimir
4. Elena Filipaş
5. Nicolae Manolescu
6. Mircea Martin
7. Dumitru Micu
8. Florin Mihăilescu
9. Mihai Moraru
10.Eugen Negrici
11.Eugen Simion
12.Mihai Zamfir

Departamentul de Lingvistică

Departamentul de lingvistică cuprinde specialişti de prestigiu în domeniu, al căror principal obiect de cercetare este limba română, sub toate aspectele şi în toate varietățile sale, în sincronie şi diacronie. Preocupările știinţifice ale membrilor departamentului acoperă o arie largă, de la morfo- sintaxa limbii române, fonetică şi fonologie, lexic, frazeologie, semantică lexicală, terminologie, stilistică, retorică și pragmatică, la istoria limbii, filologie, dialectologie, lingvistică computaţională etc. Departamentul continuă activitatea Catedrei de limba română, apărute prin reunirea mai vechilor catedre de Istoria limbii române şi de Limba română contemporană. Membrii departamentului asigură o bună parte din cursurile și seminarele specializării de licenţă Limba şi literatura română − o limbă şi literatură străină (cursuri generale − Limba română contemporană, Istoria limbii, Lingvistică generală − şi numeroase cursuri opţionale), precum şi cursuri adaptate la necesităţile altor programe de licenţă.

Departamentul organizează un program de masterat de cercetare, „Studii avansate în lingvistică” şi asigură o direcţie în cadrul Şcolii Doctorale a facultăţii, în domeniul său de activitate. Împreună cu Departamentul de Studii literare, organizează un masterat profesional numit „Didactici ale disciplinelor filologice”.

Director de departament: prof. dr. Rodica Zafiu

Membrii Departamentului de lingvistică:

1. Prof. dr. Gheorghe Chivu
2. Prof. dr. Liviu Groza
3. Prof. dr. Emil Ionescu
4. Prof. dr. Camelia Stan
5. Prof. dr. Adriana Stoichiţoiu Ichim
6. Prof. dr. Andra Maria Vasilescu
7. Prof. dr. Ariadna Paula Domnica Ștefănescu
8. Prof. dr. Cristian Moroianu
9. Conf. dr. Ioana Valentina Murăruș
10. Conf. dr. Mihaela Isabela Nedelcu
11. Conf. dr. Dorina Florentina Sâmihăian
12. Conf. dr. Alice Cristina Toma
13. Conf. dr. Camelia Gabriela Ușurelu
14. Conf. dr. Adina Dragomirescu
15. Lect. dr. Cezar Cristian Bălășoiu
16. Lect. dr. Raluca Brăescu
17. Lect. dr. Mihaela Viorica Constantinescu
18. Lect. dr. Claudia Mariana Ene
19. Lect. dr. Andrea Cristina Ghiță
20. Lect. dr. Viorel Vasile Guruianu
21. Lect. dr. Helga Iuliana Oprea
22. Lect. dr. Melania Roibu
23. Lect. dr. Andreea Soare
24. Lect. dr. Gabriela Stoica
25. Lect. dr. Oana Uță
26. Lect. dr. Alexandru Cosmin Nicolae
27. Asist. univ. dr. Mădălina Ramona Tăbăcitu
28. Asist. univ. dr. Andreea Victoria Grigore

Profesori emeriţi:

1. Angela Bidu Vrînceanu
2. Grigore Brâncuş
3. Maria Cătănescu
4. Florica Dimitrescu
5. Valeria Guţu Romalo
6. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu
7. Mihaela Mancaş
8. Gabriela Pană Dindelegan
9. Nicolae Saramandu

Departamentul de Științe ale Comunicării

Departamentul de Ştiinţe ale comunicării, înfiinţat în 1993, include colectivele specializărilor Comunicare şi relaţii publice şi Ştiinţe ale informării şi documentării, beneficiind totodată de o echipă de specialişti şi de colaboratori din afara facultăţii şi a universităţii. Prin orientarea flexibilă şi receptivă faţă de dinamica socio-culturală contemporană, departamentul caută să se plaseze constant în avangarda procesului general de restructurare şi modernizare a învăţămâtului superior românesc. Activitatea didactică şi de cercetare a membrilor departamentului este orientată către domenii precum teoria comunicării, relaţii publice, istoria culturii şi a mentalităților, studiul culturii de masă, semiotică, comunicarea audio-vizuală, publicitate, management, sociologie aplicată, psihologie socială, relaţii interculturale, informatică.

Departamentul organizează trei programe de masterat profesional: „Consultanţă şi expertiză în publicitate”, „Modele de comunicare şi relaţii publice” (cu linii didactice realizate în parteneriate internaţionale) şi „Gestionarea informaţiei în societatea contemporană”.

Director de departament: conf. univ. dr. Constantin Popescu

Membrii colectivului de Ştiinţe ale informării şi documentării:

1. Prof. univ. dr. Ionel Enache
2. Prof. univ. dr. Adina Berciu
3. Conf. univ. dr. Simona Maria Antonescu
4. Conf. univ. dr. Cristina Popescu
5. Conf. univ. dr. Octavia Luciana Madge
6. Lect. univ. dr. Laurenţiu Dorel Avram
7. Asist. univ. dr. Gabriela Băran
8. Asist. univ. dr. Simona Fortin
9. Asist. univ. dr. Gabriela Jurubiţă

Membrii Colectivului de Comunicare şi Relaţii Publice:

1. Prof. univ. dr. Monica Spiridon
2. Conf. univ. dr. Constantin Popescu
3. Conf. univ. dr. Alexandru Ofrim
4. Conf. univ. dr. Alexandra Florina Crăciun
5. Conf. univ. dr. Laura Diana Mesina
6. Conf. univ. dr. Cristina Mădălina Bogdan
7. Lect. univ. dr. Ana Maria Teodorescu
8. Lect. univ. dr. Silvia Barutcieff
9. Lect. univ. dr. Olga Carmen Bălănescu
10. Lect. univ. dr. Fernanda Osman
11. Asist. univ. dr. Adela Toplean

Departamentul de Studii Culturale

Departamentul de Studii culturale include programul de Studii europene, care funcționează din anul universitar 1998–1999, şi un altul mai recent de Etnologie. Pregăteşte pentru noile cerinţe de pe piaţa muncii un manager cultural modern, profesionalizat, specialist în problemele culturii europene, dar şi ale antropologiei şi culturii populare româneşti, beneficiar al unor cunoștințe solide de istorie, literatură, studii culturale şi studii media, filosofie politică, drept comunitar şi internaţional, limbi străine, tehnici de redactare utilizate în diferite tipuri de proiecte europene, culturale şi diplomatice. Departamentul organizează două programe de masterat: „Cultură şi politică în context european şi internaţional” şi „Etnologie, antropologie culturală şi folclor”.

Director de departament: prof. univ. dr. Mihaela Cristina Constantinescu

Membrii Colectivului de studii europene:

1. Prof. univ. dr. Andrei Cornea
2. Conf. univ. dr. Andrei Șiperco
3. Lect. univ. dr. Miroslav Taşcu Stavre
4. Lect. univ. dr. Simona Drăgan
5. Lect. univ. dr. Cornel Aurelian Micu
6. Asist. univ. dr. Oana Preda Andrei
7. Asist. univ. dr. Emil Constantin Bucur

Membrii Colectivului de etnologie:

1. Prof. univ. dr. Rodica Zane
2. Conf. univ. dr. Narcisa Știucă
3. Conf. univ. dr. Ioana Fruntelată
4. Conf. univ. dr. Lucia Ofrim
5. Lect. univ. dr. Adrian Stoicescu
6. Lect. univ. dr. Cătălin Constantin

Departamentul de Științe Administrative

Departamentul de Ştiinţe administrative pregăteşte asistenţi manageri, secretari cu studii superioare, consileri în probleme de informare şi documentare, arhivişti, inspectori de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în cadrul birourilor de relaţii cu publicul pentru instituţiile de stat şi pentru firmele private. Departamentul organizează un program de masterat profesional intitulat „Managementul informaţiilor şi al documentelor”.

Director de departament: conf. univ. dr. Niculina Vârgolici

Membrii Departamentului de Ştiinţe administrative:

1. Prof. univ. dr. Oana Iucu
2. Prof. univ. dr. Elena Tîrziman
3. Lect. univ. dr. Cristina Albu
4. Lect. univ. dr. Mihail Dumitrache
5. Lect. univ. dr. Ioana Vasiloiu
5. Asist. univ. dr. Monica Florea

Centrul de Studii Româneşti

1. Lect. univ. dr. Loara Ștefănescu
2. Lect. univ. dr. Biriș Roua Gabriela
3. Lect. univ. dr. Ionuț Geană
4. Asist. univ. dr. Ioana Cristina Joița
5. Asist. univ. dr. Raluca Mihaela Levonian
6. Asist. univ. dr. Carmen Vasile
7. Asist. univ. dr. Mădălina Spătaru-Pralea
8. Asist. univ. dr. Irina Paraschiv
9. Asist. univ. dr. Roxana Magdalena Dincă
10. Asist. univ. dr. Mihaela Ionescu
11. Asist. univ. dr. Valentina Cojocaru
12. Asist. univ. drd. Angela Stamatie
13. Asist. univ. drd. Oana Elena Niculescu
14. Asist. univ. drd. Enida Cincora

Centrul de studii ebraice

Director - prof. dr. Andrei Cornea
Membru - conf. dr. Felicia Waldman

Şcoala Doctorală "Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu"

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” este un departament inter- și pluri-disciplinar de studii în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”. De la 1 octombrie 2014, funcționează administrativ în cadrul Facultății de Litere și este organizată, în baza unui parteneriat intra-universitar, de către Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), UB. SD-SITT include următoarele structuri de cercetare avansată și de educație:
1. Centrul pluridisciplinar de studii universitare doctorale avansate
§ programul de studii avansate (anul I de doctorat)
§ programul de cercetare avansată (anii II și III de doctorat)
2. Centrul de studii de masterat
§ Programe de studii de masterat interdisciplinar de cercetare
o „Teoria și practica imaginii” (TPI)
o „Societate, multimedia, spectacol” (SMS)
3. Centrul de cercetare postdoctorală „Civilizație, imagine vizuală și scriitură” (CIVIS).

Coordonator: prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
Cadre didactice titulare:
1. Lect. univ. dr. Raluca Bibiri
2. Lect. univ. dr. Cristian Ciocan
3. Lect. univ. dr. Mircea Deaca
4. Lect. univ. dr. Laura Marin

Concursuri didactice

Calendarul concursurilor didactice, Tematica și bibliografia pentru concursurile didactice, sem I, 2015-2016

[actualizare 04.02.2016]

Posturi scoase la concurs sem II, 2014-2015

Calendar, tematică şi bibliografie

Rezultate concursuri didactice

Posturi scoase la concurs, ianuarie 2015

Linkuri utile: Litere IDD, Departamentul CRP


© 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București

© 2010–2011, Radu-Mihail Obadă ; © 2011–2013, Mihai Pricochi ; © 2013-2015, Cristina Nicolae | Design: Open Web Design

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75. Email: pr@litere.ro.


21.10.2012