Logo

Facultatea de Litere precizează că informațiile oficiale legate de activitățile care se desfășoară în instituție sunt postate exclusiv pe site-ul www.litere.ro, pe pagina de Facebook www.facebook.com/litere și pe grupul https://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2016/

Biblioteca Facultății de Litere

Prezentare

Biblioteca de Litere face parte din rețeaua celor 14 biblioteci filiale specializate care funcționează pe lângă facultățile Universității din București, integrate în complexul BCU.

Istoria acestei Biblioteci începe la sfârșitul secolului al XIX-lea: în anul 1892, la Facultatea de Litere și Filosofie, ia ființă prima bibliotecă de specialitate, la Catedra de limbi slave, condusă de profesorul Ioan Bogdan; în anul 1907 se deschide Biblioteca Facultății, în ale cărei fonduri se găseau publicații din toate domeniile umaniste. Trei ani mai târziu, în 1910, Biblioteca deținea un fond de aproape 10.000 de volume.

Mutarea Facultății de Litere și Filosofie pe str. Edgar Quinet, în anul 1927, creează condițiile necesare unei mai bune organizări a Bibliotecii. După 1 ianuarie 1928, când este numit bibliotecar N. Georgescu-Tistu, începe reorganizarea acesteia, conform indicațiilor profesorului Ioan Bianu, decanul Facultății. Se reinventariază documentele existente și se alcătuiesc cataloage noi, „după toate cerințele biblioteconomiei”. În anul 1929 are loc și reorganizarea bibliotecilor de seminar, pentru care se prevedea o dezvoltare paralelă, dar în legătură cu Biblioteca Facultății de Litere şi Filosofie. Un an mai târziu, se produce unificarea cu Biblioteca Facultății, ceea ce are drept rezultat crearea unui catalog comun. Publicațiile existente în biblioteca centrală corespundeau tuturor secțiilor care intrau în componența facultății : Filosofia, Filologia clasică, Filologia modernă, Istoria, Geografia. În 1931 statistica indica un număr de 14.561 volume. În anul 1948, prin decret, Biblioteca Fundației Universitare devine Biblioteca Centrală Universitară, iar Biblioteca de Litere devine una din filialele acesteia, cunoscând numeroase modificări și modernizări.

De-a lungul timpului, personalități marcante ale culturii românești ca Titu Maiorescu, Ioan Bogdan, Ovid Densuşianu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan au făcut donații de cărți din propriile biblioteci, toate foarte importante prin valoarea lor. De existența acestei biblioteci se leagă și numele lui George Călinescu, care a lucrat aici, o vreme, ca bibliotecar.

După 1989, Biblioteca s-a înscris în programul amplu de modernizare generală și informatizare desfășurat în complexul BCU, fiind, de altfel, prima filială informatizată. În 1996 a avut loc deschiderea Centrului de Împrumut cu acces direct la documente, modernizat și informatizat, care deține circa 24.000 de volume. Acesta asigură împrumut de publicații (cărți) la domiciliu și oferă facilități, precum rezervarea acestora și prelungirea termenului de restituire, pentru studenții și cadrele didactice ale Facultăților de Litere și de Limbi Străine—Secția Romanice, Clasice și Orientale. Utilizatorii au la dispoziție, de asemenea, două săli de lectură pentru cărți și periodice, cu un total de 86 de locuri. Introducerea noilor tehnologii informaționale în prelucrarea, stocarea și difuzarea informației a condus la apariția de noi servicii oferite utilizatorilor: acces gratuit la internet şi la baze de date cu resurse electronice BCU.

Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere a fost redeschisă pentru studenți și cadre didactice după mai bine de un an de lucrări de modernizare și restaurare. Cu acest prilej, s-a organizat evenimentul „NOI în literatură: 1980-2010”, dedicat cenaclurilor literare ținute în facultate din 1980 până în present, la care au participat bibliotecari, numeroși profesori și studenți. Poze de la eveniment aici http://media.unibuc.ro/index.php/multimedia/Foto/category/72-Deschidere-sala-de-lectura-10-martie-2010.

Biblioteca deține colecții valoroase de documente din următoarele domenii: Lingvistică generală, Etnografie și folclor, Literatură universală, Teoria literaturii, Estetică, Artă, Cultură și civilizație, Istorie și filosofie, Limba română și limbi străine, Literatură româna și literaturi străine, Pedagogie, Psihologie, Educație, Bibliologie și ştiința informării, Comunicare și relații publice, Birotică.

Ele s-au dezvoltat sistematic prin cumpărare, schimb de publicații și donații din partea unor profesori, oameni de cultură și instituții. Dintre valorile înscrise în patrimoniul său menționăm fondul de carte veche și ediții rare (Biblia de la București, 1688; D. Cantemir. Divanul. Iaşi,1698). Există și un fond reprezentativ de periodice de specialitate românești și străine printer care: Columna lui Traian, Familia, Ramuri, Arhiva, Bilete de papagal, Convorbiri literare, Revista Fundațiilor Regale, Dacia literară, Euphorion, Jurnalism și comunicare, Lettre internationale, Lingua nostra, Ecrits de France, Roma, La vie de lettres, Poetics, Poetics Today, Comparative Literature, Bulletin d'informations, Documentaliste. Lucrările de referință sunt o mare diversitate de dicționare, enciclopedii, bibliografii, biobibliografii, indici de reviste etc.

Biblioteca este în posesia unui fond valoros de teze de doctorat din domeniul filologiei și culturii.

Informații

  • Fond total: 118.686 volume
  • Documente în acces direct: 26.605 volume
  • Număr de înregistrări în baza de date: 42.314

Accesați catalogul BCU la http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp.

Linkuri utile: Litere IDD, Departamentul CRP


© 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București

© 2010–2011, Radu-Mihail Obadă ; © 2011–2013, Mihai Pricochi ; © 2013-2015, Cristina Nicolae | Design: Open Web Design

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75. Email: pr@litere.ro.


06.08.2010