Logo

Facultatea de Litere precizează că informațiile oficiale legate de activitățile care se desfășoară în instituție sunt postate exclusiv pe site-ul www.litere.ro, pe pagina de Facebook www.facebook.com/litere și pe grupul https://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2016/

Atelier360 - Teoria întâlnește practica


Industrii creative pentru patrimoniu. 

Stagii de practică de excelență în domeniile: 

Știinte ale comunicării, Științe umaniste și arte

Beneficiar: Mercury360 Communications

Partener naţional 1: Universitatea din Bucureşti

 

Contract: POS DRU/189/2.1/G/156096

Perioada de implementare: iulie-decembrie 2015

 

Grup-țintă: 150 de studenți din domeniile Științe ale comunicării și Științe umaniste și arte.

 

Instituții vizate: Proiectul se adresează tuturor facultăților umaniste și de științe sociale din Universitatea din București, precum și către Universitatea Națională de Arte  (departamentul  de  artă  grafică  și  web-design) și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”  (departamentul  de comunicare vizuală).

 

Obiectivul general al proiectului: Atelier360 este un proiect al cărui scop este de a oferi studenților oportunitatea de a efectua stagii de practică de excelență. Stagiile de practică se desfășoară în proporție de 2/3 în Agenția de publicitate Mercury 360 Communications și în proporție de 1/3 în mai mari instituții din București, printre care: Muzeul Țăranului Român, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Academiei Române, Televiziunea Națională Română.

 

Stagiile de practică oferite sunt de excelență, calitate dată de:

1. filosofia și arhitectura proiectului (activități de stagiu convergente tematic și practic, cu rezultate concrete, publicate online ca exemple de bune practici: campanie de rebranding cultural pentru MȚR la 110 ani de la înființare, expoziții de fotografie, film documentar, biblioteci virtuale, baze de date etc.)

2. Junior Professional Shadowing Program, ceea ce îi asigură fiecărui student o dublă asistență de stagiu, din partea unui tutore instituțional și a unui cadru didactic cu experiență practică în domeniul profesional respectiv.

 

Studenții își vor realiza proiectele de stagiu în laboratoare performante și în departamente specializate, fiind asistați de către practicieni în domeniul industriilor creative (publicitate, fotografie, film, grafică, web-design și multimedia, arhive de patrimoniu material și arhive digitale, documentare-cercetare etc.).

 

Rezultate: Stagiile de excelență vor fi publicate și prezentate ca exemple de bune practici pe website-ul proiectului.  

 

Beneficiile suplimentare: Sesiuni de orientare profesională, organizate de o firmă specializată, astfel încât studentul-stagiar va fi consiliat și va rezolva teste pentru a i se realiza un profil personal, util orientării sale către o specializare adecvată abilităților, intereselor și capacităților sale.

 

Perioada de desfășurare a stagiilor de practică: septembrie-decembrie 2015

 

Pentru înscrieri: http://www.atelier-360.ro/

 

Contact Mercury 360: Manager de proiect: Isabela Negreanu, e-mail: contact@atelier-360.ro

Contact UB: Coordonator: Laura Mesina, e-mail: laura.mesina@litere.unibuc.ro

 

Proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!

35 de studenți încep stagiul de pregătire practică în proiectul Atelier 360

Linkuri utile: Litere IDD, Departamentul CRP


© 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București

© 2010–2011, Radu-Mihail Obadă ; © 2011–2013, Mihai Pricochi ; © 2013-2015, Cristina Nicolae | Design: Open Web Design

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75. Email: pr@litere.ro.


26.04.2014