Logo eng

Colegiul de redacție

Redactor-șef

 • Conf. dr. Oana CHELARU-MURĂRUŞ

Redactori-şefi adjuncţi

 • Prof.dr. Emil IONESCU
 • Prof. dr. Liviu PAPADIMA

Colegiul de redacţie

 • Prof. dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU
 • Conf. dr. Ariadna ŞTEFĂNESCU
 • Conf. dr. Alexandra VRÂNCEANU
 • Conf. dr. Oana FOTACHE
 • Lector dr. Adrian STOICESCU
 • Lector dr. Alice TOMA
 • Lector dr. Magdalena RĂDUŢĂ

Comitetul ştiinţific

 • Prof. dr. Mircea ANGHELESCU (Universitatea din Bucureşti)
 • Prof. dr. Gilles BARDY (Université de Provence, Aix-Marseille 1)
 • Prof.dr. Grigore BRÂNCUŞ (Academia Română)
 • Prof. dr. Alex DRACE-FRANCIS (Universitatea din Amsterdam)
 • Prof. dr. Jean-Pierre LONGRE (Université Jean Moulin, Lyon 3)
 • Prof.dr. Emilio MANZOTTI (Université de Genève)
 • Prof. dr. Bruno MAZZONI (Università di Pisa)
 • Prof.dr. Ileana ORLICH (Arizona State University)
 • Prof.dr.Gabriela PANĂ DINDELEGAN (Academia Română)
 • Prof.dr. Rodica ZAFIU (Universitatea din Bucureşti)

Secretar de redacţie

 • Lector dr. Gabriela STOICA

© 2012, Facultatea de Litere, Universitatea din București

21.10.2012